Αναγόμωση πυροσβεστήρα

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρα σε καταστήματα, πολυκατοικίες, εταιρείες.

Η συντήρηση και η αναγόμωση του πυροσβεστήρα θα πρέπει να γίνεται πάντα μετά από κάθε χρήση και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία θα πρέπει την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρα την αναλαμβάνει εξειδικευμένος τεχνικός με ειδικά εργαλεία για να αποφύγουμε οποιαδήποτε δυσλειτουργία η τραυματισμό.

Εργασίες που γίνονται κατά την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρα:

  • Έλεγχος δοχείου εξωτερικά για τυχόν χτυπήματα ή διαβρώσεις.
  • Άνοιγμα του δοχείου.
  • Έλεγχος της ήδη υπάρχουσας σκόνης.
  • Αλλαγή εξαρτημάτων μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικά.
  • Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου.
  • Πρεσάρισμα της φιάλης με προωθητικό αέριο.
  • Κλείσιμο της δοχείου.
  • Ετικέτα Ελέγχου.

Μετά το πέρας της εργασίας ο τεχνικός μας που έχει αναλάβει την συντήρηση και την αναγόμωση εκδίδει πιστοποιητκό καλής λειτουργίας.