Έλεγχος γραμμής αερίου

Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Φυσικού Αερίου, όλα τα δίκτυα φυσικού αερίου πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή και την στεγανότητά τους κάθε τέσσετα χρόνια.

Υπεύθυνος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Εγκαταστάτης Υδραυλικός Αερίων Καυσίμων, πρέπει να ελέγχει με καταγραφικά όργανα αλλά και με μέσα ανίχνευσης ηλεκτρονικά και μή το δίκτυο και να πιστοποιεί την ασφαλή και λειτουργία της Εγκατάστασης.

Το πιστοποιητικό δοκιμής σε αντοχή και στεγανότητα υποχρεούται να καταθέσει και στο αρμόδιο τμήμα της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί πτώση πίεσης και διαρροή στο δίκτυο, ενημερώνει διακοπή της τροφοδοσίας της εγκατάστασης αερίου μέχρι να γίνει η αποκατάσταση της διαρροής στο τμήμα που έχει πρόβλημα.