Συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου

Η συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φόρα το χρόνο. Ιδανική περίοδος για τον καθαρισμό του είναι από Μαϊο μέχρι και Αύγουστο, μόλις κλείσει δηλαδή η θέρμανση για καλοκαίρι.

Η εργασίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

 • Το φυσικό αέριο δεν αφήνει κατάλοιπα στην καύση του έτσι ο καθαρισμός λέβητα σε καυστήρες φυσικού αερίου δεν είναι απαραίτητος.
 • Έλεγχος και καθαρισμός εξαρτημάτων καυστήρα
 • Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπέκ του καυστήρα
 • Καθαρισμός ακίδων ή ακίδας ανάφλεξης
 • Καθαρισμός και έλεγχο ακίδας ιονισμού
 • Καθαρισμός στροβιλιστήρα
 • Καθαρισμός φίλτρου γραμμής φυσικού αερίου
 • Καθαρισμός φίλτρου multiblock
 • Έλεγχος καπνοδόχου
 • Ελέγχουμε τον ελκυσμό της καμινάδας με ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα.
 • Έλεγχος του αισθητήρα εντοπισμού διαφυγής αερίου
 • Διοχετεύουμε αέριο στον αισθητήρα προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι, σε περίπτωση διαρροής, είναι ικανός να την ανιχνεύσει και να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στο λεβητοστάσιο.
 • Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας
 • Ελέγχουμε τις ασφαλιστικές βαλβίδες για να διαπιστώσουμε ότι σε περίπτωση μεγάλης διαρροής φυσικού αερίου, σεισμού, πτώση τάσης θα διακόψουν την τροφοδοσία του φυσικού αερίου προς το λεβητοστάσιο.
 • Έλεγχος διαρροών φυσικού αερίου
 • Μέτρηση καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 • Η μέτρηση καυσαερίων και απόδοσης είναι η σημαντικότερη εργασία στις συντηρήσεις καυστήρων.
 • Ελέγχουμε με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλες τις ενώσεις της γραμμής φυσικού αερίου και τα εξαρτήματα του καυστήρα για διαρροή φυσικού αερίου.

Μετά το πέρας της εργασίας ο τεχνικός μας,  που έχει αναλάβει την συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου εκδίδει πιστοποιητκό καλής λειτουργίας.