Εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου

Στην Καλύβας Service αναλαμβάνουμε την μελέτη, την μεταφορά και την εγκατάσταση του καυστήρα πετρελαίου.

Μόλις πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση, οι τεχνικοί μας προχωρούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα σε οικονομία και θέρμανση.

Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη λέβητας αναλαμβάνουμε την απεγκατάσταση του και την απομάκρυνση του από το χώρο σας.

Μετά το πέρας της εργασίας ο τεχνικός μας, που έχει αναλάβει την συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου, εκδίδει πιστοποιητκό καλής λειτουργίας.