Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου

Η συντήρηση καυστήρα πετρελαίου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φόρα το χρόνο. Ιδανική περίοδος για τον καθαρισμό του είναι από Μαϊο μέχρι και Αύγουστο, μόλις κλείσει δηλαδή η θέρμανση για καλοκαίρι.

Η εργασίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

  • Καθαρισμός καυστήρα.
  • Καθαρισμός λέβητα.
  • Καθαρισμός σπινθηριστών.
  • Έλεγχος & καθαρισμός μπεκ.
  • Έλεγχος & καθαρισμός φωτοκύτταρου.
  • Μέτρηση βαθμού απόδοσης.
  • Μέτρηση καυσαερίων.
  • Ρύθμιση καυστήρα.

Μετά το πέρας της εργασίας ο τεχνικός μας, που έχει αναλάβει την συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου εκδίδει πιστοποιητκό καλής λειτουργίας